واحد انفورماتیک کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز

فیلم ها و مطالب آموزشی


راهنمای سامانه تقسیم اسناد شهرستان کرج
فیلم آموزشی شیوه صدور اجرائیه چک و قراردادهای عادی بانکی در سامانه ثبت آنی
راهنمای استفاده از گواهی امضای دیجیتال در اینترنت اکسپلورر (gica.ir)
فیلم راهنمای استفاده از سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت ثبت شده در کارت ملی (سرویس MOC)
فیلم راهنمای تصویری تغییر رمز کارت هوشمند ملی