واحد انفورماتیک کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز

راهنمای نصب درایورها و میان افزارهای سازمان ثبت جهت دفاتر اسناد رسمی


راهنمای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد
راهنمای راه اندازی دستگاه اسکنر اثر انگشت در سامانه ثبت آنی(فایل 1)
راهنمای راه اندازی دستگاه اسکنر اثر انگشت در سامانه ثبت آنی(فایل 2)
راهنمای راه اندازی دستگاه اسکنر کاغذ در سامانه ثبت آنی
راهنمای تنظیمات پیش نیاز امضای الکترونیک
راهنمای استفاده از گواهی امضای الکترونیک در سامانه مدیریت جامع املاک
راهنمای نصب میان افزار دستگاه پوز آپ
راهنمای تغییر رمز کارت هوشمند ملی اشخاص
راهنمای نصب و استفاده از سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت ثبت شده در کارت ملی هوشمند